Minimalismissa

Tutustumme minimalismiin
 
Aikakone siirtyy ajassa etenpäin, mutta pysyy kuitenkin Yhdysvalloissa. Laskeudutte 60-luvulle minimalistiseksi kutsuttuun spektaakkeliin, jossa on näytillä myös jäljennös Malevitsin mustasta neliöstä. Säveltäjä Philip Glassin Metamorfosis soi näyttelyn taustalla. Pohtikaa, mitä taulu ja musiikki pyrkivät yhdessä ilmaisemaan, ja tehkää aiheesta muistiinpanoja. 
 
 
Maalaus: Kazimir Malevitš: Musta Neliö

Soiva kappale: Philip Glass: Metamorphosis 2

 Pääsette 60-luvulla osallistumaan erilaisiin minimalistisiin projekteihin. Ottakaa sitä ennen selvää, mistä minimalismissa oikein on kysymys.

Muutama apukysymys:
 
1. Milloin ja missä minimalismi syntyi? Millaisia asioita siinä pyrittiin ilmaisemaan?  
2. Missä taidemuodoissa minimalismi ilmeni?  
3. Mille minimalismi oli vastareaktio? 
 
 
 
 
STEVE REICH: VIOLIN PHASE (repetitiivistä minimalismia)
   
Entä sitten miten kuvaisit minimalistisen musiikin "toista alalajia", jota edustaa seuraava Arvo Pärtin sävellys Tabula Rasa? (aloittakaa kuuntelu kohdasta 2,45) 
 
 
 
ARVO PÄRT:TABULA RASA
  
Entä millaisista tyyleistä minimalismissa on otettu vaikutteita?  
 
Ensimmäinen minimalistinen projektinne: Soittajaa Terry Rileyn "In C" yhdessä alla olevasta nuotista. Ottakaa mukaan kaikki mahdolliset soittimet, jotka teillä on käytössä. Soittaessanne käy omaan tahtiin järjestyksessä läpi kaikki kuviot. Voit myös jäädä toistamaan kuviota haluamaksesi ajaksi. 

Mihin minimalismin alalajiin kappale lukeutuu? 

 
IN C:N AIEMPI ESITYS

Minimalistista improvisaatiota

Innostutte In C:n soittamisesta, ja haluatte säveltää myös oman minimalistisen kappaleenne.  

Minimalismi oli usein modaalista tai tonaalista. Valitkaa yksi moodi, jossa haluatte kappaleen menevän. Hyödyntäkää mahdollisimman paljon erilaisia soittimia. 

Kappale syntyy seuraavalla tavalla:

Ensimmäinen ryhmän jäsen keksii n. tahdin mittaisen katkelman, jota toistaa omalla soittimellaan useita kertoja peräkkäin.  

Seuraava ryhmäläinen keksii uuden aiheen, jota alkaa toistamaan edellisen soiton päälle. 

Kolmas ryhmäläinen lähtee mukaan, ja lopulta kaikki soittavat samanaikaisesti n. 2 minuuttia. 

Soittaminen lopetetaan samassa järjestyksessä kuin se aloitettiinkin, yksi kerrallaan. 

Nauhoittakaa syntynyt kappale muistoksi. Tehkää siitä myös pieni esittely. 

Jokainen myös nuotintaa oman katkelmansa. Kootkaa lopuksi nuotitetut katkelmat yhdeksi partituuriksi.  

Joomla templates by a4joomla