Impressionismi musiikissa

Musiikillisia vaikutelmia
 
Pariisissa tapaatte säveltäjä Claude Debussyn, joka kertoo teille, että musiikillisen vaikutelman vangitseminen on hänen musiikissaan tärkeätä. Hän soittaa teille esimerkiksi seuraavan kappaleen. Kirjoita lyhyt runo sen pohjalta, millaisen vaikutelman se tuo mieleesi. 
 
 
 
Selvitä kuuntelun jälkeen, mikä musiikissa oli säveltäjän valitsemana aiheena.  
 
 
Kappaleessa on hyödynnetty kahden virtaukselle tyypillisen asteikon sointiväriä: 
 
1. Kokosävelasteikko:
 
 
 
2. Mollipentatoninen asteikko:
 
  
 
Improvisoikaa asteikkojen pohjalta omilla soittimillanne samanaiksesti. Keksikää syntyneelle kappaleelle nimi, joka kuvaa syntynytt vaikutelmaa. 
 
Pohtikaa tämän jälkeen kuulokuvan perusteella, missä kohden Debussyn sävellystä asteikko ja tunnelma vaihtuvat. 
 
  
1. Mitä tarkoittaa sana "impressio"?  
2. Milaisia vaikutelmia kuulijassa pyrittiin impressionistisen musiikin avulla saamaan aikaan? 
3. Mistä impressionistinen musiikki usein otti aiheensa? 
 
 
Impressionismin säveltäjistä
 
Debussy kertoo, että impressionistinen musiikki keskittyy erityisesti tiettyjen ranskalaisten säveltäjien ympärille, vaikka toki muidenkin säveltäjien musiikissa on kuultavissa impressionistisia vaikutteita. 
  
Tehkää siis ryhmissä lyhyt kuvaus/esitys seuraavista impressionisteista (esim. posterimuodossa), ja esittäkää se sekä musiikkinäytteitä muulle ryhmälle. 
 
1. Claude Debussy
2. Maurice Ravel
3. Erik Satie
 
  
Impressionistisessa konsertissa 
 
 
Claude Debussy: Uponnut katedraali
 
 
Kappale sai aiheensa bretagnelaisen perimätiedon tuntemasta, varhaiskeskiajalla mereen vajonneesta Ysin kaupungista, jonka kirkonkellojen äänen kerrotaan yhä silloin tällöin kuuluvan meren alta.
 
Kappaleessa on hyödynnetty rinnakkaisten kvarttien ja kivnttien sointia. Pohtikaa, missä aikamatkalla käsitellyssä keskiajan sävellystyypissä saattoi kuulla vastaavaa?
 
 
 
Uutta impressionismissa on myös se, että perinteisesti riitasointisina pidettyjä intervalleja ei enää tarvinnut purkaa musiikissa säännönmukaisesti
 
Konsertissa kuulette myös Maurice Ravelin Boleron: 
 
 
 
 
 
1. Kirjoittakaa ylös ostinato-rytmi. 
2. Mikä soitin soittaa soolon? 
 
Debussy tahtoo tietää, soitetaanko vielä 2000-luvulla impressionistista musiikkia. Kertokaa hänelle omista soittokappaleistanne, jotka ovat tältä ajalta. (Tähän tehtävään voi kysyä apua omalta soitonopettajalta)
 
Esitä oma impressionistinen soittokappaleesi muulle ryhmälle. Kerro myös sen harjoittelusta. Tutkikaa nuoteistanne, millaisia esitysohjeita impressionismin aikana käytettiin. 
 
Ranskasta aikakone ottaa suunnan Itävaltaan...
Joomla templates by a4joomla