Ryhmäytymismeininkiä

Ryhmäytymisharjoitteita (pohjana olen käyttänyt erilaisia ryhmäytymisleikkejä tehden niistämusaversioita).

-huom. opettajan kannattaa myös osallistua näihin osana ryhmää.

1.Tutustumisleikki

Oppilaat istuvat piirissä. Musiikin soidessa jokin esine kiertää piirissä. Kun musiikki lakkaa, oppi­las, jonka kädessä esine on, kertoo oman nimensä ja jonkin musiikkiharrastukseensa liittyvän asian. (voi liittyä vaikka soittamiseen, musiikin kuunteluun, lempiyhtyeeseen jne. opettajan kannattaa hahmotella näitä vaihtoehtoja etukäteen.)

 

2.Vedetään hatusta

Opettaja on tehnyt valmiiksi tyhjiä kysymyslappuja, jotka jaetaan ensin oppilaille. Jokainen kirjoit­taa lappuun yhden musiikinharrastamiseen liittyvän kysymyksen, joka laitetaan hattuun. Oppilaat ottavat vuorotellen hatusta kysymyslapun, johon vastaavat.

 

3.Mistä musiikkiin liittyvästä pidän

Oppilaat seisovat piirissä selin toisiinsa, ja kertovat vuorotellen omia musiikkiin liittyviä mielen­kiinnon kohteitaan (harrastus, mielimusiikki jne). Mielenkiinnon kohteensa sanottuaan oppilas kääntyy harrastuksen tms. ja sen sanottuaan kääntyy kasvot sisäpiiriin päin. Näin tekevät myös muut samoin ajattelevat. Esim. yksi sanoo: olen harrastanut painonsoittoa. Tällöin kaikki pianonsoittoa harrastaneet kääntyvät ympäri niin, että he näkevät toisensa.

 

4.Ominaisuudet

Opettaja kerää kultakin oppilaalta 3 lappua sellaisista ominaisuuksista, jotka voivat liittyä musiikin harrastamiseen. Leikkijät ja opettaja istuvat piirissä. Opettaja sanoo pakasta jonkin ominaisuuden. Kun piirissä olija kokee ominaisuuden sopivan itselleen, hän sanoo oman nimensä.

 

5.Totta ja puppua

Oppilas kertoo kolme musiikkiharrastukseensa liittyvää asiaa; kaksi totuutta yhden valheen

Tämän jälkeen ryhmäläiset alkavat liikkua luokassa, esittäytyvät ja kertovat suunnittelemansa asiat toisille. Tässä vaiheessa ei vielä arvailla sitä, mikä on totta ja mikä on puppua. Lopuksi muistellaan, mitä oppilaat kertoivat itsestään, ja koitetaan arvata, mikä oli valetta.

 

6.Kuka on kukin?

Opettaja kerää edellisellä tunnilla jokaiselta oppilaalta muutamia tämän musiikkiharrastukseen liit­tyviä ominaisuuksia. Ennen seuraavaa tuntia opettaja valmistaa keräämistään ominaisuuksista tau­lukon, jossa ominaisuuksien alla on tyhjä paikka nimelle. Jokaiselle oppilaalle jaetaan tämä tau­lukko (voi olla muukin formaatti), ja oppilaiden tulee kiertää luokassa ja haastattelemalla selvittää, mikä ominaisuus kuuluu kellekin oppilaalle.

 

7.Sisäkkäiset ympyrät

Opettaja jakaa ryhmän kahtia. Ryhmät muodostavat keskenään kaksi sisäkkäistä ympyrää, joissa kukin sisäympyrän jäsen seisoo kasvotusten ulkoympyrän jäsenen kanssa. Opettaja antaa vastakkain olevalle parille jonkin musiikkiin/sen harrastamiseen liittyvän keskustelun aiheen, josta pari kes­kustelee minuutin. Tämän jälkeen sisäympyrä pysyy paikallaan ja ulkoympyrässä olijat liikkuvat yhden henkilön verran oikealle. Ohjaaja antaa uuden keskustelun aiheen. Näin jatketaan, kunnes kaikki ulkoympyrän jäsenet ovat keskustelleet kaikkien sisäympyrän jäsenten kanssa.
 

8.Tutustumiskuvat (vaatii opettajalta enemmän valmistelua)

Opettaja on valmistanut korttipakan, jossa on erilaisia musiikkiin ja musiikin tekemiseen liittyviä kortteja, joissa on kuvia. Kortit levitetään lattialle kaikkien nähtäväksi. Oppilaat nostavat lattialta vuorollaan yhden kuvan ja kertoo, mitä se kertoo hänestä. Tätä voidaan toistaa useampia kierroksia.
 

9. Totta ja puppua 2

Ryhmä jaetaan pareihin. Parit haastattelevat toisiaan (voi olla valmis kysymyspohja, vaikka voisi esittää myös vapaita kysymyksiä.) jonka pohjalta he esittelevät toisensa muulle ryhmälle. Kun parit ovat valmiit, koko ryhmä kokoontuu yhteen ja parit esittelevät kukin vuorollaan toinen toisensa koko ryhmälle. Esittelijä saa vaihtaa yhden valheen parinsa oikean vastauksen tilalle. Lopuksi ryhmä arvaa mitkä kolme asiaa eivät olleet totta.
 

10. Fiilisjana (sopii ryhmän eri vaiheisiin)

Luokassa voisi olla jonkinlainen asteikollinen jana vaikka kouluarvosanalla 4-10. Opettaja luettelee erilaisia musiikkikulttuuriin liittyviä asioita (voisi toimia vaikka bändien nimillä tai genreillä), jonka perusteella oppilaat siirtyvät janalla siihen kohtaan, joka sopii heidän tuntemuksiinsa asiasta. Tähän kannattaa liittää purkukeskustelu.
 

11. Tuolileikki

Luokassa voisi olla yksi hiukan erilainen tuoli sitä varten, että kun sille istuu, voi kertoa asioita itsestään ja musiikkiharrastuksestaan. Opettaja voi aloittaa tämän leikin ensimmäisten tuntien aikana kertomalla mielenkiintoisia asioita itsestään. Seuraavilla tunneilla opettaja voi jatkaa tätä ja pyytää nyt myös oppilaita istumaan tuolilla. Istujalle voi myös esittää aihepiiriin liittyviä kysymyksiä.

 

12. Mikä instrumentti puuttuu? (harjoite sopii vaiheeseen, jossa ryhmäläiset ovat jo hiukan tutustuneet)

Jokaiselle osallistuja soittaa harjoituksessa omaa instrumenttiaan. Tässä harjoitellaan ryhmäläisten nimiä ja soittimia. Aluksi käydään läpi ryhmäläisten nimet, soittimet ja soitinten soundit. Osallistujat järjestäytyvät ympyrään soittimensa kanssa. Yksi oppilas on aina vuorotellen ilman soitintaan. Oppilas, jolla ei ole soitinta, on selin muuhun ryhmään ja opettajaan/silmät peitettynä. Opettaja osoittaa sormella soitinta, jota ei kyseisellä kierroksella ollenkaan soiteta. Kaikki muut alkavat vähitellen soittaa omia soittimiaan aikaan. Kuuntelevan oppilaan pitää kertoa, mikä kuka oppilaista ja mikä soitin ei liity mukaan. Jos arvausvuorossa oleva vastaa oikein, oppilas, jonka vuoro oli olla kyseisellä kierroksella soittamatta, on seuraava arvaaja. Tarpeen mukaan oppilaiden nimet ja heidän soittamansa soitimet voidaan listata harjoituksen tueksi.
 

13. Nimipeli

Jokaisella ympyrässä istuvalla leikkijällä on jonkinlainen soitin. Jokainen sanoo vuorotellen etu- ja sukunimensä ja soittaa nimensä rytmin soittimellaan. Aina kun joku soittaa nimensä rytmin, muut toistavat sen muutamia kertoja. Seuraavalla kierroksella yksi oppilaista aloittaa soittamalla jonkun toisen nimen rytmin. Heti kun se, jonka nimen rytmi soitettiin, huomaa tämän, on hänen vuoronsa taas soittaa jonkun toisen nimen rytmi, joka taas soittaa jonkun toisen nimen rytmin jne… Nimirytmit voidaan myös nuotintaa rytmilapuiksi, joita voi käyttää nimien muistelemisessa apuna.

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla